Vietnamese English China

Sợi CVC 36/1

Sợi CVC 36/1

Giá: 60.800đ
Thông tin chi tiết
- Thành phần :40 % PE, 60 % là Cotton chãi kỹ
- Đặc tính : Do thành phần có lượng cotton cao nên có cảm giác dễ chịu khi mặc,
dễ thấm mồ hôi khi tiếp xúc với da người.
- Phù hợp cho việc dệt vải áo, quần

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Ne 20/1

Ne 30/1

Ne 40/1

Ne 45/1

Ne 50/1

Ne 60/1

Chi số thiết kế:

-

30/1

40/1

45/1

-

60/1

Sai lệch chi số Δn (%):

-

± 1.50

± 1.50

± 1.50

-

± 1.50

Hệ số biến sai chi số CVn (%):

-

<< 1.50

<< 1.50

≤ 1.50

-

≤ 1.50

Độ săn K (x/m)

Sai lệch độ săn Δk (%):

-

± 2.50

± 2.50

± 2.50

-

± 3.00

Hệ số biến sai độ săn CVk (%):

-

<< 3.50

<< 3.50

≤ 3.50

-

≤ 3.50

Độ bền tuyệt đối P(G)
Hệ số biến sai độ bền CVp (%):

-

<< 10.00

<< 10.00

≤ 10.50

-

≤ 10.50

Độ không đều Uster
Độ không đều U (%):

-

≤ 9.40

≤ 10.40

≤ 10.60

-

≤ 11.75

Hệ số biến sai độ không đều CVm (%):

-

≤ 11.75

≤ 13

≤ 13.44

-

≤ 14.92

Điểm mỏng Thins (-50%) (Thins/km)

-

1

2

5

-

35

Điểm dày Thicks (+50%) (Thicks/km)

-

≤ 25

≤ 44

55

-

120

Điểm Neps (+200%) (Neps/km)

-

≤ 55

≤ 110

≤ 145

-

≤ 250

Sản phẩm cùng loại

Sợi CVC 30/1

Giá: 66.000đ

Sợi CVC 40/1

Giá: 69.500đ

Sợi CVC 32/1

Giá: 58.800đ
ĐỐi TÁC