Vietnamese English China

Sợi CM40/1

Sợi CM40/1

Giá: 85.000đ
Thông tin chi tiết
- Thành phần :100 % cotton chải kỹ, sử dụng trong dệt kim & dệt thoi
- Đặc tính : Hút ẩm tốt dễ chịu khi tiếp xúc với da người.
Thường dùng để dệt các loại vải mềm, đố lót

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Ne 20/1

Ne 30/1

Ne 40/1

Ne 45/1

Ne 50/1

Ne 60/1

Chi số thiết kế:

20/1

30/1

40/1

-

50/1

-

Sai lệch chi số Δn (%):

± 1.50

± 1.50

± 1.50

-

± 1.50

-

Hệ số biến sai chi số CVn (%):

<< 1.00

<< 1.50

<< 1.50

-

<< 1.50

-

Độ săn K (x/m)

Sai lệch độ săn Δk (%):

± 2.50

± 2.50

± 2.50

-

± 2.50

-

Hệ số biến sai độ săn CVk (%):

<< 3.50

<< 3.50

<< 3.50

-

<< 3.50

-

Độ bền tuyệt đối P(G)
Hệ số biến sai độ bền CVp (%):

<< 9.00

<< 10.00

<< 10.00

-

<< 10.50

-

Độ không đều Uster
Độ không đều U (%):

<< 8.00

<< 9.45

<< 9.90

-

<< 10.35

-

Hệ số biến sai độ không đều CVm (%):

<< 10.10

<< 11.81

<< 12.40

-

<< 13.10

-

Điểm mỏng Thins (-50%) (Thins/km)

0

0

2

-

6

-

Điểm dày Thicks (+50%) (Thicks/km) << 9

≤ 15

≤ 25

-

≤ 45

-

Điểm Neps (+200%) (Neps/km)

≤ 10

≤ 45

≤ 80

-

≤ 145

-

Sản phẩm cùng loại

Sợi CM30/1

Giá: 72.500đ

Sợi CM20/1

Giá: 70.000đ

Sợi CM 10/1

Giá: 49.500đ
ĐỐi TÁC