Vietnamese English China

Sợi CD 16/1

Sợi CD 16/1

Giá: 56.000đ
Thông tin chi tiết

- Thành phần : 100 % cotton chải thô
- Đặc tính : Hút ẩm tốt , dễ chịu khị tiếp xúc với da người . Thường dùng để dệt các lọai vải mềm, đồ lót, sử dụng dệt thoi & dệt kim.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Ne 20/1

Ne 30/1

Ne 40/1

Ne 45/1

Ne 50/1

Ne 60/1

Chi số thiết kế:

20/1

30/1

40/1

-

-

-

Sai lệch chi số Δn (%):

± 1.50

± 1.50

± 1.50

-

-

-

Hệ số biến sai chi số CVn (%):

<< 1.00

<< 1.50

<< 1.50

-

-

-

Độ săn K (x/m)

Sai lệch độ săn Δk (%):

± 2.50

± 2.50

± 2.50

-

-

-

Hệ số biến sai độ săn CVk (%):

<< 3.50

<< 3.50

<< 3.50

-

-

-

Độ bền tuyệt đối P(G)

Hệ số biến sai độ bền CVp (%):

<< 9.00

<< 10.00

<< 15.00

-

-

-

Độ không đều Uster

Độ không đều U (%):

<< 8.10

<< 9.30

<< 10.50

-

-

-

Hệ số biến sai độ không đều CVm (%):

<< 10.13

<< 11.63

<< 13.80

-

-

-

Điểm mỏng Thins (-50%) (Thins/km)

0

3

9

-

-

-

Điểm dày Thicks (+50%) (Thicks/km)

<< 5

≤ 20

≤ 30

-

-

-

Điểm Neps (+200%) (Neps/km)

≤ 15

≤ 45

≤ 80

-

-

-

Sản phẩm cùng loại

Sợi CD 30/1

Giá: 68.000đ

Sợi CD 32/1

Giá: 61.800đ

Sợi CD 20/1

Giá: 60.000đ
ĐỐi TÁC