Vietnamese English China

Bông xơ Polyester

Bông xơ Polyester

Giá: 25.000đ
Thông tin chi tiết

Polyester Staple Fiber (PSF)

Sản phẩm cùng loại

POLYESTER

Giá: 23.000đ
ĐỐi TÁC