Vietnamese English China

Sợi MELANGE

Sợi DTY 150/96

Giá: 37.500đ

Sợi OE18/1

Giá: Liên hệ

Sợi OE20/1

Giá: Liên hệ

Sợi OE21/1

Giá: Liên hệ

Sợi OE24/1

Giá: Liên hệ

SỢI PE 40/1

Giá: 40.000đ

Sợi POY

Giá: Liên hệ

Sợi POY

Giá: Liên hệ

Sợi POY

Giá: Liên hệ

Sợi POY

Giá: Liên hệ

SỢI SLUB

Giá: Liên hệ

SỢI SLUB

Giá: Liên hệ
ĐỐi TÁC