Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)简体中文

Product detail
CD 30/2 Yarn
Price: 68,000 VND.
Product detail :
100% cotton chải thô, sử dụng dệt thoi & dệt kim CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Ne 20/2 Ne 30/2 Ne 32/2 - - - Chi số thiết kế: 20/2 30/2 32/2 - - - Sai lệch chi số Δn (%): ± 1.50 ± 1.50 ± 1.50 - - - Hệ số biến sai chi số CVn (%): 0 0 - - - Độ không đều Uster Độ không đều U (%):
Other products: