Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)简体中文

Product detail
Sợi OE
Price: VND.
Product detail :
- Sợi OE 100% cotton, 100% polyester hoặc sợi pha polyester/cotton, polyester/nguyên liệu khác.. - Dùng trong dệt vải jeans denim, khăn, dệt gia dụng như găng tay sợi OE dệt kim, găng tay bảo hộ dệt kim, áo dệt kim… có tính năng chịu ma sát cao
Other products: